TagJiu Jitsu

Jiu Jitsu Review

Jiu Jitsu – The Review!

 What do you get when you throw a bunch of action movies in a blender (especially Mortal Kombat), then add Nic Cage and Tony Jaa kicking serious alien ass? Jiu effin’ Jitsu. Find out why the upcoming Jiu Jitsu is your new guilty...

Recent Episodes