TagJiu Jitsu

Jiu Jitsu Review

Jiu Jitsu – The Review!

 What do you get when you throw a bunch of action movies in a blender (especially Mortal Kombat), then add Nic Cage and Tony Jaa kicking serious alien ass? Jiu effin’ Jitsu. Find out why the upcoming Jiu Jitsu is your new guilty...